BALAŽEVIČ, Lukáš. Mechanismy zabezpečení OS Android s využitím jazyka Kotlin [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189133. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Kryštof Zeman.
Uložit do Citace PRO