PUNAR, Jan. Impulzní zdroj na rezonančním principu s kompenzací účiníku [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189142. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Filip Záplata.
Uložit do Citace PRO