VOSYNKOVÁ, Jana. Nestacionární teplotní pole v nátrubku při směšování proudů [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18916. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Richard Nekvasil.

Uložit do Citace PRO