ŠIKLÓŠI, Miroslav. Využití strojového učení pro detekci anomálií na základě analýzy systémových logů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189184. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Hošek.
Uložit do Citace PRO