MAZÁNEK, Pavel. Modelování a detekce útoku SlowDrop [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189192. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Marek Sikora.
Uložit do Citace PRO