ZUGÁREK, Adam. Hardwarově akcelerovaný přenos dat s využitím TLS protokolu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189219. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce David Smékal.
Uložit do Citace PRO