MARCIN, Michal. Aplikace objasňující základy fungování komunikačních protokolů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189226. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Jeřábek.
Uložit do Citace PRO