KOČENDOVÁ, Kateřina. Automatické vyhlazení 3D modelů kraniální embryonální myší chrupavky [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189243. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Roman Jakubíček.
Uložit do Citace PRO