GROMEŠ, Jan. Přípravek pro emulaci senzorů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189250. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Vladimír Levek.
Uložit do Citace PRO