ZVOLÁNKOVÁ, Denisa. Návrh uplatnění procesní ergonomie při navyšování produktivity práce [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18928. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.

Uložit do Citace PRO