BENÍŠEK, Ondřej. Konfirmace teplotní komory a stanovení nejistot [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189305. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Soňa Šedivá.
Uložit do Citace PRO