HLÁČIKOVÁ, Michaela. Analýza fetálních EKG záznamů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189306. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Lukáš Smital.
Uložit do Citace PRO