NEZVAL, Jiří. Odhad přesnosti řečových technologií na základě měření signálové kvality a obsahové bohatosti audia [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189309. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Petr Schwarz.
Uložit do Citace PRO