PROKOPOVÁ, Ivona. Detekce fibrilace síní v EKG [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189311. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Marina Ronzhina.
Uložit do Citace PRO