REMENÁROVÁ, Veronika. Software pro analýzu změn povrchové teploty těla před a po zátěži [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189312. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Daniel Vlk.
Uložit do Citace PRO