GRUMELOVÁ, Ema. Financování vybraného investičního projektu ze strukturálních fondů EU [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18934. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Lucie Mašterová.
Uložit do Citace PRO