NAKLÁDAL, Martin. Charakterizace materiálů pro perovskitové solární články transientními metodami [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189375. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Vítězslav Novák.
Uložit do Citace PRO