HUJŇÁK, Jan. Studie materiálů pro Li-ion akumulátory pomocí elektronové mikroskopie [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189378. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Tomáš Kazda.
Uložit do Citace PRO