SUR, Vishma Pratap, Aninda MAZUMDAR, Pavel KOPEL, S. MUKHERJEE, Petr VÍTEK, Hana MICHÁLKOVÁ, Markéta VACULOVIČOVÁ a Amitava MOULICK. A novel ruthenium based coordination compound against pathogenic bacteria. International Journal of Molecular Sciences [online]. MDPI, 2020, 21(7), 1-18 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1422-0067. Dostupné z: doi:10.3390/ijms21072656

Uložit do Citace PRO