TOKOŠOVÁ, Irena. Návrh na zlepšení personální činnosti v organizaci [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18940. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Pokorný.

Uložit do Citace PRO