LIUDKEVICH, Denis. Návrh virtuálního síťového kolaborativního zvukového nástroje [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189401. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Kavan.
Uložit do Citace PRO