KLUBUS, Jan. Elektronické filtrační obvody s obecnými kmitočtovými charakteristikami [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189403. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce David Kubánek.
Uložit do Citace PRO