JELÍNKOVÁ, Jana. Rozpoznání hudebního slohu z orchestrální nahrávky za pomoci technik Music Information Retrieval [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189407. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Tomáš Kiska.

Uložit do Citace PRO