KUBIŠTA, Ladislav. Mikrofonní pole malých rozměrů pro odhad směru přicházejícího zvuku [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189408. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Schimmel.
Uložit do Citace PRO