CZIPSZER, Jiří. Vyhodnocovaní efektivity výroby [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189409. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Jan Pásek.
Uložit do Citace PRO