HERTL, Vít. Sběr a cloudové vyhodnocení dat z vícepásmových solárních senzorů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189415. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Radovan Holek.
Uložit do Citace PRO