MÍČEK, Vojtěch. Neuronové sítě pro klasifikaci typu a kvality průmyslových výrobků [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/189427. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Petyovský.
Uložit do Citace PRO