BYTEŠNÍK, Jan. Fluidní kotle s cirkulující fluidní vrstvou na spalování čisté dřevní hmoty [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18959. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Zdeněk Skála.

Uložit do Citace PRO