PAVELEC, Martin. Modelování a identifikace hydraulického posilovače řízení osobního automobilu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18975. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Robert Grepl.
Uložit do Citace PRO