SOJÁKOVÁ, Táňa. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18977. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Pavel Jura.
Uložit do Citace PRO