SOVA, Václav. Testovací jednotka proporcionálních ventilů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18979. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Robert Grepl.
Uložit do Citace PRO