ŠNYRCH, Marek. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18981. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Ivan Ruller.
Uložit do Citace PRO