KOUŘIL, Vojtěch. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18989. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Ivan Ruller.

Uložit do Citace PRO