VESELÝ, Josef. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18990. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Vítězslav Nový.
Uložit do Citace PRO