PITNER, Vít. Reprezentace a zpracování genomických signálů. Online, Bakalářská práce, vedoucí Martin Valla. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1900. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO