BUŠ, Ondřej. Simulátor DLMS koncentrátoru [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190207. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Tomáš Lieskovan.
Uložit do Citace PRO