KAMENÁŘ, Filip. Monitoring provozovaných služeb na aktivních síťových prvcích Mikrotik [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190210. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce David Grenar.

Uložit do Citace PRO