LOČÁRKOVÁ, Michaela. Návrh inteligentní elektroinstalace bytového domu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190214. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Daniel Janík.
Uložit do Citace PRO