CUDRÁK, Martin. Použití asynchronních generátorů dvojitě napájených pro přečerpávací vodní elektrárnu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190215. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Lukáš Radil.
Uložit do Citace PRO