KALVODA, Bohumil. Vliv délky magnetického obvodu na vlastnosti asynchronního motoru [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190218. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Martin Mach.
Uložit do Citace PRO