HALAŠTA, Vítězslav. Elektromagnetický výpočet elektrického stroje pro letecké aplikace [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190221. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Jan Bárta.
Uložit do Citace PRO