LAŠTOVIČKA, Josef. Návrh a elektromagnetický výpočet malého synchronního stoje s vinutým rotorem [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190222. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Jan Bárta.
Uložit do Citace PRO