SVĚTLÍK, Martin. Tepelný model vysokootáčkového asynchronního motoru [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190223. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Marek Toman.
Uložit do Citace PRO