ZHUKOVA, Viktoriia. Honeypot pro protokol LoRaWAN [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190228. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ondřej Pospíšil.
Uložit do Citace PRO