IVANCHANKA, Darya. Elektronický podpis ve veřejné správě [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190229. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Václav Zeman.
Uložit do Citace PRO