KONČITÝ, Patrik. Open data, open source software a právo [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190230. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Matěj Myška.

Uložit do Citace PRO