RICHTER, Dominik. Slow rate DoS útoky nezávislé na protokolu aplikační vrstvy [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190239. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Marek Sikora.
Uložit do Citace PRO