JANOUT, Vladimír. Aplikace pro kryptografii eliptických křivek [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190242. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Sara Ricci.
Uložit do Citace PRO