VASHKEVICH, Pavel. Minimalizace operačního systému CentOS [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/190248. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Dan Komosný.
Uložit do Citace PRO