FOJTÍK, Jakub. Posouzení informačního systému a návrh změn [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19026. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO